Smart læring

smartlæringlogo
Vi står midt i en digital omveltning. Web 2.0 og sosiale medier endrer samfunnet på svært omfattende måter. Smart læring kommer til å dreie seg om hvilke konsekvenser denne utviklingen har for skolen og måten vi lærer på.

Kurset SMART LÆRING kjøres som MOOC i regi NTNU Videre

At kurset vil kjøres som en MOOC betyr at det er åpent, gratis og på nett.

Det vil også tilbys en variant som vil gi 7,5 studiepoeng. Denne forutsetter opptak som student ved NTNU og vil være en betalt tjeneste. Du kan følge prosjektet på www.ntnu.no/smartlæring.