Klar tale fra SV

image

Bård Vegard Solhjell er uvanlig klar i sin holdning til problemområdet fildeling, og hva en skal gjøre for å håndtere opphavsrettslige regler i praksis. I dette blogginnlegget stiller han følgende spørsmål:

Skal nettets openheit og nøytralitet trugast av utestenging utan dom?

– Er det aktuelt å tillate at private aktørarar kan overta oppgåver som normalt politi og påtalemyndigheit har i jakt på fildelarar?

– vil vi ha intensivert overvaking av nettet for å ta fildelarar?

Og sier at SVs svar er NEI på alle tre. Jeg mener det er bra, og jeg mener at det bransjen må arbeide med å finne andre alternativer til å beskytte sine økonomiske interesser enn «three strikes», som nå ser ut til å bli gjennomført i Frankrike.

Årsaken er åpenbar. Det er ikke bare platebransjen som ønsker å beskytte sitt innhold, men også forlagene, de som lager kart, film, utgir tidsskrifter, aviser osv.

En av mine kollegaer opplevde at studentene publiserte oppgavetekster og svar på oppgavene på nettet. Får han da lov til å etterforske saken selv og iverksette straffetiltak mot dem som har gjennomført dette ?

Det er bra at politikerne tar tak. Og jeg er enig med SV og Bård Vegard i at vi bør kreve svar fra flere andre politikere også. Hva mener dere?

Bilde er lastet ned fra: http://www.kent.police.uk/Your%20Area/South%20Kent/South_Kent_news/3%20strikes.jpg Takk til politiet i Kent for lånet 🙂

2 Comments

  1. Så lenge det er snakk om ikkje-kommersiell fildeling så er eg for fridom. Men med ein gong nokon byrjar å ta seg betalt for andres innhald, så må det vere ulovleg.

    Det er på det reine at slik musikkproduksjon og forlagsdrift foregår i dag, så er det eit problem at så mange utvilsamt dyktige ikkje får sjansa til eit levebrød på grunn av at det er bransjen som avgjer kva som til einkvar tid skal vere «riktig» musikksmak, og kven dei skal støtte. Det er idag ikkje ein fri marknad som råder, men derimot utstrakt kartellverksemd som gir seg utslag i underproduksjon av kvalitet. Dette problemet kan ein gjere noko med dersom ein brukar kassettavgiftsfond-modellen kombinert med marknadøkonomiske utsilingsmodellar.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.