Hvordan utvikles ny teknologi?

Ny teknologi utvikles på ulike måter. Dels som kontinuerlige forbedringer av eksisterende teknologi, dels i form av konvergens og dels i form av disruptive innovasjoner. Kontinuerlig utvikling innebærer at en gjør små forbedringer, endringer på ting en allerede har fra … Fortsett å lese Hvordan utvikles ny teknologi?