Bloggoppgave om hvordan søke smartest mulig på Google

Hva vil det si å være digitalt kompetent? Jeg tror den beste boken jeg vet om som omhandler dette spørsmålet er Howard Rheingolds NET SMART, der han trekker opp ulike dimensjoner av fenomenet. En egenskap som uomtvistelig er viktig er … Fortsett å lese Bloggoppgave om hvordan søke smartest mulig på Google