Økte skiller i samfunnet som følge av delingsøkonomien

Dette er et lite utdrag fra kapittelet “Delingsøkonomiens politiske økononomi” fra min kommende bok “deling plattform tillit”. Håper er å kunne bidra med en mangefasettert analyse av delings- og plattformøkonomien i håp om at vi bedre kan forstå hvilken vei … Fortsett å lese Økte skiller i samfunnet som følge av delingsøkonomien