Smart læring

smartlæringlogo
Vi står midt i en digital omveltning. Web 2.0 og sosiale medier endrer samfunnet på svært omfattende måter. Smart læring kommer til å dreie seg om hvilke konsekvenser denne utviklingen har for skolen og måten vi lærer på.

Kurset SMART LÆRING tilbys i regi av NTNU Videre og gir 7,5 studiepoeng.

Dette forutsetter opptak som student ved NTNU . Kurset koster for tiden 4.800 kroner. Du kan følge prosjektet på www.ntnu.no/smartlæring.