Digital transformasjon og bærekraft IØ 6570/72

Det er vel ikke noe tema som er mer brennbart for tiden enn koblingen mellom digital transformasjon og bærekraft. I kurset «Digital transformasjon og bærekraft» får du en grunnleggende innsikt i begge deler. Du vil lære om muliggjørende teknologier som kunstig intelligens, 3D-print, nano-teknologi, med mer -og du vil blant annet lære om hvordan disse teknologiene kan brukes til å fremstille kjøtt som vil koste 1/10 av hva det gjør i dag. Hvilke konsekvenser tror du et slikt produkt har for landbruket og for landbrukets innvirkning på CO2-utslipp?

Bildecredit CC https://www.flickr.com/photos/notionscapital/2441575238

Innholdet er delt opp i fire selvstendige kurs med omfang 1,5 stp, ca en ukes arbeid. Ett av kursene handler om ulike muliggjørende teknologier, ett om kunstig intelligens og ett er om plattformer og plattformøkonomi-/organisering. I tillegg er det et introduksjonskurs som vi anbefaler at du tar først.

Du kan ta eksamen i emne på 7,5 stp helt gratis på NTNU. Kurset er på masternivå, men om du ønsker kan du også ta eksamen på bachelornivå.

Meld deg på vårt nyhetbrev som du finner lenke til i introduksjonskurset , så får du alle oppdateringer om kursene, i tillegg til poster fra Arne Krokans om teknologiutvikling og dens virkning på samfunnet.

Hva du må gjøre:
1. Melde deg på nyhetsbrevet for å få meldinger om alle kursene.
2. Registrer deg som deltaker slik at alle kostnader ved kurset blir dekket.
3. Melde deg på introduksjonskurset
4. Søke om opptak til eksamen. For å ta eksamen forutsettes det at du har gjennomført alle fire delkursene, som du finner mer informasjon om her. Det er en fordel å starte med introduksjonskurset.


Registrer deg for kurs 1 – Introduksjonskurs
Registrer deg for kurs 2 – Plattformøkonomi
Registrer deg for kurs 3 – Kunstig intelligens
Registrer deg for kurs 4 – Muliggjørende teknologier
Eksamensmodul med informasjon om selve eksamen.


Hvis du vil ha mer informasjon om dette fra NTNUs nettsider finner du det her.


Her er hva noen tidligere studenter har skrevet om kurset:

NR 1

Jeg har lært om breddeomfanget til nyteknologi. Hvor helomfattende det er, og at det rører så og si alle sektorer på ett eller annent vis. Det er mange nye løsninger som jeg ikke viste om, feks det å gro kjøtt i en lab for å dyrke kjøtt. Hvor store konsekvenser de ulike teknologiske og digitale tranformasjonene kan ha ser jeg nå er ganske uforutsigbart. Jeg er oppvokst med mye endring rundt meg, (mobil, internett, sosiale mediar) og trodde jeg var ganske «rusta» for kommende forandringer. Men jeg ser nå at det er mye jeg kanskje hadde hatt problemer med å tilpasse meg til.

Jeg synses opplegget var veldig bra. Ble noen færre videor mot slutten, ville gjerne hatt mer. Fint å kunne spore tilbake så man kan høre ting om igjen. Likte også at det var en quiz på slutten av hver seksjon, så man kunne teste seg litt.

NR 2

På dette kurset fikk jeg med mye og ikke minst ble jeg også ganske engasjert. Vekslingen mellom korte tekster og videoer med innsppill til refleksjon synes jeg fungerer helt supert i en ellers travel hverdag. Ser gjerne at det utvikles flere slike kurs. At digital transformasjon har mange muligheter men også noen utfordringer er helt klart. Refleksjonene omkring norsk landbruk og overgang mot mer «smart farming» og ikke minst landbruk i et mer bærekraftig perspektiv blir spennende å følge med i årene fremover. Alle større samfunnsendringer og bruk av ny teknologi utfordrer ikke bare de enkeltes arbeidsprosesser og organiseringen av arbeidslivet, men også vårt styresett med regelverk og krav i samfunnet rundt oss. Det er å håpe at fremtidige politikere ser dette og ser behovet for en større helhetlig politikk med økt samspill slik at vi sammen kan løse Super-wicked problems. Supert kurs!

NR 3

Jeg har i dette kurset lært om den teknologiske utviklingen som over tid har muliggjort den eksplosive digitale transformasjonsbølgen vi er i inne i. Jeg har lært om hvordan samfunnet, gruppene og enkeltindividenes behov på den ene siden stimulerer til tekniske nyvinninger og forbedringer, men at det over tid er en enda større påvirkning motsatt vei: Den teknologiske utviklingen gjør at samfunn og måter vi organiserer oss på endrer seg, ut fra mulighetsrommet som utviklingen gir. I tillegg har jeg lært om kunstig intelligens og plattformer som de viktigste driverne for endringen vi er inne i. Dette blitt sydd sammen og koblet mot bærekraftelementet og den økonomiske fordelingen i verden, samt hvordan dette påvirker oss blant annet som enkeltindivider, som bedrifter, ansatte og organisasjoner. Også har jeg fått bekreftet at digital transformasjon er et helt sentralt virkemiddel når det gjelder en bærekraftig klimautvikling; både gjennom mer effektivt landbruk og industri, og gjennom bedre utnyttelse av ressursene vi har til rådighet.

For min egen del er konsekvensen av denne læringen først og fremst en forståelse for at årene fremover kommer til å gi store endringer, og jeg kjenner et behov for å mer aktivt forberede meg på dette, både jobbmessig og privat. Når det gjelder samfunnet totalt sett er spørsmålet om hvordan vi sikrer bred velferd og en bærekraftig fordeling av de økonomiske godene også etter disse endringene helt sentralt. Det kommer til å styre den politiske diskusjonen i lang tid fremover vil jeg tro, og kanskje står mange av de nasjonale og globale strukturene og ordningene vi har i dag ovenfor store endringer.

NR 4

Jeg tar med meg videre en bedre forståelse for hva som driver den digitale transformasjonen. Det tror jeg gir meg et bedre grunnlag for de neste kursene, samt for å bedre forstå alt jeg hører om, leser om og ser av digital transformasjon rundt meg. I tillegg syns jeg det er viktig å ta med seg innsikten i hvilke voldsomme positive effekter digital transformasjon gir og kommer til å gi. Dette som en motvekt til den informasjonen og påvirkningen man får om de negative effektene ved endringene som blant annet delingsøkonom gir.

NR 5

Læringsmåten syns jeg fungerer relativt greit for min del. Jeg syns det er bra det er lagt opp til relativt korte tekster på sidene. Det begynner å bli noen år siden jeg studerte, og jobbkursing osv. har også gjerne vært basert på samlinger, bøker og artikler. Jeg spent på hvor godt det sitter, og hvordan jeg skal sørge for å holde på kunnskapen. Det er fint med videoer innimellom, og jeg syns refleksjonsoppgavene er nyttige. Generelt skulle jeg ønske meg enda mer praktiske eksempler, gjennom korte presentasjoner av bedrifter, produkter, demonstrasjonsvideoer og lignende.

Hypervekst og «the laws of accelerated returns» betyr at professor Schiefloe’s vektlegging av digital transformasjon, ikke bare substitusjon, må tas ordentlig på alvor. Politikere på Storting, i fylkesting og kommunestyrer burde få obligatorisk kræsjkurs av Krokan som del av oppstartskursene de har etter hvert valg. Hvorfor? Endring skaper fort frykt; frykt for arbeidsplassen, egen rolle i verden. Apati eller motarbeiding av endring kan bli følgen, men endringen vil skje uansett. Den nordiske modellen vi er stolte av, høy felles allmenndannelse, tillit, evne til kritisk tenkning, må bevares, og for å få det til må vi virkelig klare det mentale hoppet til å se transformasjonsmuligheter. Vi må ikke sove i timen. Akson https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/10/09/refser-gigantisk-it-prosjekt/ er et prosjekt hvor vi sover. Skal vi betale 11 mrd til amerikanske selskaper for at de skal få alle våre helsedata? De burde betale for dem, om de nå skal få dem i det hele tatt. Måten å lære på er topp. Ser frem til neste modul.

NR 6

Jeg har lært at teknologi og bærekraft henger mye mer sammen enn jeg tidligere tenkte. Jeg ser nå at teknologi er mye mer enn hva jeg trodde før. Konsekvensen av økt kunnskap om sammenhengene i verden mellom teknologi, landbruk, overlevelse for menneskene gjør at jeg ser mer positivt på utvikling av produkter som gjøre oss mindre avhengig av landbruk. Jeg synes det er viktig å ta med meg videre at effektivisering av landbruk har konsekvenser også på sikt. Det handler ikke alltid om å øke produktiviteten, men også tenke nytt og innovativt for å overleve. Denne måten å lære på synes jeg er bra. En kombinasjon av video, tekst er bra. Vi får ikke de gode diskusjonen som i et klasserom føler jeg, da det blir mange innlegg å lese og forholde seg til, men absolutt en god måte å lære på.

I forkant av kurset vil jeg påstå at jeg var relativt «opplyst» om områdene vi har vært i gjennom. Men, gjennom kurset har jeg fått mye bredere innsikt, dypere forståelse og lært mer om teknologien og hvordan dens bruk kan bidra til å nyttiggjøre ressurser og bidra til en bærekraftig fremtid. Kurset er godt oppbygd, med oppgaver og refleksjon underveis. Det bidrar til en kontinuitet og bedre læringsutbytte. Jeg er svært fornøyd. Jeg kommer til å ha mye nytte av denne kunnskapen videre, da den er høyst relevant for både studiet men også hvordan fremtiden vil se ut.

NR 7

Dette første kurset har vært svært stimulerende, og har tydeliggjort en del mønstre som jeg allerede har sett og erfart glimtvis. Kurset har videre vært en øyeåpner for hvor langt teknologien allerede har kommet på mange områder, og samtidig hvor kort nasjonalstatene har kommet i å se konsekvenser, regulere, justere og også ta i bruk mulighetene som ligger der. Teknologi og digital transformasjon kommer til å være den viktigste driveren for endring både lokalt og globalt fremover, og det er essensielt for alle ledere, bedriftseiere og arbeidstakere å erkjenne. Endringsledelse og evnen til å lære og utvikle seg så lenge en lever vil være nøkkelferdigheter. Men hvordan være et rasjonelt menneske samtidig som vi tar vare på viktige mellommenneskelige verdier, når omgivelsene endrer seg i rekordfart? Det er et wicked problem. Avslutningsvis tenker jeg at dette kurset, og denne måten å lære på, nettopp er en del av løsningen for å bidra til at vi lærer og utvikler oss gjennom hele livet. Som jeg begynte med, dette er svært stimulerende, det er engasjerende og med en god miks av digitale virkemidler og verktøy og temaet er jo særdeles viktig og matnyttig for enhver.

Tusen takk så langt, jeg gleder meg til fortsettelsen!

Og om du tenker at dette kan være noe for deg, får du mer informasjon og kan du melde deg på de enkelte kursene og søke opptak til eksamen her.
Neste eksamen vil være i november 2021.

Gjør som over 3750 andre og bli med du også da!