Nytt emne: Fintech, muliggjørende teknologier og endring

Gjennom prosjektet Digital transformasjon for finanssektoren, som finansieres av HK-dir, Finansforeningen, Finans Norge og Sp1, har vi utviklet det første av to nye emner a 7,5 stp.

Her er en liten smakebit av hva det vil inneholde.

Introduksjon

Gjennom emnet «Fintech, muliggjørende teknologier og endring» vil deltakerne få en gjennomgang av faktorer som påvirker utviklingen både i denne sektoren og i samfunnet for øvrig de nærmeste årene. Dette skal skape bakgrunn for å kunne forstå hvilke utfordringer ulike aktører i næringen står overfor. I tillegg til et oversiktsbilde vil deltakerne lære mer om plattformer, plattformdesign og hva som er spesielt med organisering gjennom plattformer, og hvordan dette fører til det som er kalt «plattformøkonomi».

For å forstå endringer som omfatter både sektoren og dens kunder vil deltakerne også lære om ulike muliggjørende teknologier og hvilke konsekvenser/effekter disse har på utvalgte sektorer i samfunnet

Digital transformasjon handler imidlertid ikke bare om teknologi og plattformøkonomi, men minst like mye om kultur og forståelse for endringsprosesser. Derfor vil deltakerne gjennom dette emnet utvikle innsikt i og forståelse for hvordan teknologi spiller sammen med andre endringer i samfunnet og skaper grunnlag for både nye tjenester og nye forretningsmodeller.

Kunnskap

Gjennom dette emnet skal deltakerne …

 • få avansert kunnskap om hva digital transformasjon i finanssektoren innebærer og hvilke drivkrefter som påvirker utviklingen både på makro- og mikronivå.
 • Få kunnskap om hvordan rammevilkår endres som følge av endrede reguleringer, deregulering og kontroll (eks hvitvasking etc)
 • få avansert kunnskap om plattformøkonomi, plattformers forretningsmodeller og spesielle utfordringer plattformorganisering skaper for individer og organisasjoner
 • Få inngående innsikt i hvilke nye roller og oppgaver fintech-sektoren, alene eller i samarbeid med de etablerte virksomhetene, kan tenkes å få i samfunnet som følge av en digital transformasjon
 • Få avansert innsikt i hvilke utfordringer en står overfor med tanke på ledelse av endringsprosesser i en digital transformasjon og hvordan disse kan håndteres

Ferdigheter

Etter kurset skal deltakerne …

 • Ha utviklet ferdigheter i å analysere vilkår for digital transformasjon i fintech-sektoren.
 • Kunne gjennomføre en selvstendig analyse av hva som skal til for å lykkes med en digital transformasjon i sektoren
 • Kunne finne og gjøre bruk av ny kunnskap og innsikt om faktorer som berører endringsprosesser i sektoren
 • Kunne kommunisere hvilke utfordringer en står overfor grunnet nye muliggjørende teknologier
 • Kunne lede gjennomføringen av endringsprosesser

Generell kompetanse

Gjennom dette kurset skal deltakerne opparbeide kompetanse til å kunne …

 • anvende aktuell teori og modeller på et bredt felt av praktiske problemstillinger knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon og sektoren mer overordnet
 • anvende sin kunnskap i nye kontekster i sektoren
 • utvikle og delta aktivt i gjennomføring av aktuelle endrings- og innovasjonsprosjekter i egen organisasjon

Mer om innhold i emnet

Innholdet i emnet består av 4 delkurs, hver på 1,5 stp, samt en eksamensmodul på 1,5 stp, til sammen 7,5 stp. Delkursene har et ultrafleksibelt, heldigitalt læringsdesign og omfatter følgende temaer:

 • Introduksjon til digital transformasjon i finanssektoren.
 • Muliggjørende teknologier
 • Plattformer, plattformøkonomi og plattformorganisering
 • Ledelse av digital transformasjon
 • Eksamensmodul 3 uker hjemmeeksamen

Læringsdesign / pedagogikk

Det er tre forutsetninger som må være på plass for at en skal kunne lære noe. En må ha en form for instruksjon, en må øve og en må vite om en har forstått noe eller ikke.

Instruksjonen i disse kursene vil være heldigital, hovedsakelig i form av tekster og videoer, mens øvinger og tester av forståelse vil være i form av ulike typer oppgaver.

I tillegg vil det være omfattende tilbakemeldingssløyfer i form av ulike typer evalueringer, slik som «smilefjes», små spørreskjemaundersøkelser etc.

Emnet er delt opp i selvstendige kurs som gjennomføres individuelt i eget tempo, men innenfor en gitt tidsramme og i en gitt rekkefølge. Hvert av kursene vil ledsages av synkrone arrangementer i form av webinarer, podcast, Q&A med mer.

Vurdering

Emnet har obligatoriske arbeidsoppgaver, samt hjemmeeksamen individuelt eller i grupper på inntil 3 med tidsramme 3 uker. Det gis graderte karakterer.

Annet

Emnet er et selvstendig emne som ikke inngår i noe studieprogram. En kan imidlertid søke om å få det innpasset i et studieprogram på individuelt grunnlag. Emnet er overlappende med IØ 6570/6572 Digital transformasjon og bærekraft, og kan ikke kombineres med disse i noe studieprogram.

Medlemmer av Finansforeningen kan søke opptak gjennom denne, mens øvrige deltakere kan søke via lenkene under. Emnet tilbys både på master- og bachelornivå, med læringsutbyttebeskrivelser og krav til eksamen utformet i henhold til Nokuts rammeverk. Kursene som utgjør grunnlag for eksamen er de samme enten en gjennomfører eksamen på master- eller bachelornivå og det understrekes at innholdet i emnet er beregnet på studenter på masternivå.

Kostnaden pr deltaker er 10.000 kroner.

Du kan søke opptak på bachelornivå her og på masternivå her. Søknadsfrist er 10. november. Introduksjonskurset åpner i slutte av november og eksamen er beregnet gjennomført i andre kvartal 2022.

Dette vil også følges opp med et emne med tittel Digital transformasjon og bærekraft i finanssektoren som vil bli tilbudt fra sommeren 2022. Her vil fokus være på kunstig intelligens, overgangen til digital økonomi, blokkjeder og kryptovaluta og «digital transformasjon og bærekraft».

Arne Krokan

professor emeritus, tidligere Institutt for industriell økonomi og teknologelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU. Forfatter, kurator, foredragsholder. Styremedlem Norsk teknisk vitenskapsakademi.

One Comment

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.