Forbud uten virkning

1. juni 2010 trer det i kraft et interessant forbud i Norge. Fra da av er det nemlig forbudt for banker og finansinstitusjoner å overføre penger til spillorganisasjoner i utlandet. Det betyr for eksempel at hvis du er på et kasino i Las Vegas, kan du ikke betale med ditt norske kredittkort. Men du kan selvsagt ta med deg kontanter og spille videre som før. Her er kopi av meldingen som Skandiabanken sendte til sine kunder:

Kjære kunde
Det vil fra den 1. juni 2010, ikke være mulig å benytte betalingskort utstedt i Norge (Bankkort/Ungdomskort) til kjøp av pengespill i utlandet.
Årsaken til forbudet er at Stortinget den 4. desember 2008, vedtok lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Formålet med forskriften er å sikre et regulert og kontrollert tilbud av pengespill gjennom å begrense tilgangen til pengespill som ikke har norsk tillatelse.
Forbudet gjelder både spill på internett og fysisk bruk av kortet til spill i betalingsterminal i utlandet. Hvis du har spørsmål om eventuelle alternative betalingsmåter for pengespill i utlandet, må du ta kontakt med det aktuelle brukersted.
Hvis du ønsker å delta i pengespill i utlandet (f. eks. besøke et kasino) vil du enten måtte ha med deg kontanter eller ha et bankkort som er utstedt utenfor Norge.
Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, vil ikke bli påvirket av forbudet.
Link til forskriften finner du her.
Vennlig hilsen
Skandiabanken

Hva kommer dette til å bety i praksis? Antakelig ingen ting!

Det interessante er at myndighetene later til å tro at det går an å stopp pengespill hos internasjonale aktører på denne måten. Forskriften som regulerer dette er kort, og gjengis i sin helhet her:

Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. februar 2010 med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator § 3 første ledd, lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 2 fjerde ledd og lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven) § 11. Fremmet av Kulturdepartementet.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å sikre et regulert og kontrollert tilbud av pengespill gjennom å begrense tilgangen til pengespill som ikke har norsk tillatelse.

Trer i kraft 1 juni 2010.

§ 2. Definisjon

Med pengespill i denne forskrift menes virksomhet som omfattes av totalisatorloven, pengespilloven og lotteriloven.

Trer i kraft 1 juni 2010.

§ 3. Anvendelsesområde

Forskriften gjelder for banker, finansieringsforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak, filialer i Norge av utenlandske kredittinstitusjoner og betalingsforetak, samt andre som yter betalingstjenester i Norge.

Trer i kraft 1 juni 2010.

§ 4. Forbud mot betalingsformidling

Det er forbudt for virksomheter som nevnt i § 3 å formidle betaling av innsats og gevinst i pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Forbudet mot betaling av innsats gjelder ved betalingsordre der betalingskort er benyttet og autorisasjonsforespørselen identifiseres etter et brukerstedskodesystem.

Lotteritilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gi pålegg til virksomheter som nevnt i § 3, om å avvise elektroniske betalingstransaksjoner til og fra entydig bestemte kontonumre.

Trer i kraft 1 juni 2010.

§ 5. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juni 2010.

Her må mange sider av saken byggerpå sviktende forutsetninger eller manglende forståelse for hvordan internasjonale, digitale pengesystemer fungerer. Dette er eksempel på en forskrift som ikke vil ha noen konsekvenser, annet enn at det fører til ekstra byråkrati og ekstra kostnader for Staten.

Hvorfor er det slik?

For det første er det veldig enkelt å bruke internasjonale pengesystemer som ikke omfattes av denne forskriftens kontrollmulighet. Hvis du bruker Paypal er det ingen krav fra Paypals side om at du må oppgi at du er norsk statsborger, og dermed underlagt den nye forskriften. Dermed kan du betale via Paypal, og du kan få sendt gevinster som du måtte få på utenlandske spillesteder direkte til din Paypalkonto. Og du kan videre overføre disse pengene til din konto i en norsk bank, eller du kan bruke dem til å betale for varer og tjenester du kjøper i utlandet, for eksempel på eBay.

Hvis du er i Las Vegas og vil spille, trenger du bare å ta ut pengene i kontanter i stedet for å betale med kortet. Vil det føre til at færre spiller slike spill? Antakelig ikke.

Selv om motivasjonen for å hindre nordmenn i å spille på utenlandske spilletjenester som omfattes av den norske lotteriloven er positiv, er virkemidlene som er satt i sving helt uten effekt. Bare det å lage en slik lov, kan antakelig ha motsatt effekt, fordi fokus vil settes på hvordan en omgår de systemene som må forholde seg til loven. Dermed kan det hende at loven fører til et storslagent voksenopplæringsprogram, der de som ønsker å spille raskt finner ut hvordan de likevel kan spille på de ønskede nettstedene.

Dette virker litt på samme måte som musikkbransjens opptreden gjennom mange år, der de forsøkte å få forbudslinjen til å fungere i praksis. Det eneste virkemidlet denne bransjen har, er å utvikle tjenester som er mer attraktive, bedre enn ulovlig fildeling, og billig nok til at folk vil betale. Beklageligvis for musikkbransjen, er det ikke disse som har utviklet de nye og attraktive tjenestene. iTunes har gjort Apple til et større selskap enn Microsoft, og MySpace, Spotify og andre følger etter. Ingen med utspring i den gamle musikkbransjen.

Digitale pengespill i cyberspace kan ikke stoppes av norske myndigheter. De kan rent temporært oppnå en nedgang i slik spilledeltakelse, men over tid vil de antakelig oppnå det motsatte. Det var hva som skjedde da USA innførte tilsvarende forbud, noe jeg skrev om i 2007.

Det eneste de kan gjøre for å hindre slikt spill på sikt, er å utvikle bedre og mer attraktive norske spill. Dette kan gjøres på en rekke måter. Blant annet kan en utnytte forbindelsen mellom Norsk Tipping og NRK på helt andre måter enn før. En kan lage spill som gjør det mulig å vedde på hendelser i TV-programmer. Det er i alle fall nok av muligheter, om en vil satse i denne retningen, for den retningen myndighetene har valgt fører i alle fall ikke fram.

Vil du vite mer om alternative betalingsformer? Sjekk her og her.

Tillegg 27. juni: Norske Visa-kort forbudt i Las Vegas.

Arne Krokan

professor emeritus, tidligere Institutt for industriell økonomi og teknologelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU. Forfatter, kurator, foredragsholder. Styremedlem Norsk teknisk vitenskapsakademi.

8 Comments

 1. Det samme gjelder også datalagringsdirektivet.
  Det er så ufattelig lett å omgå så det kommer bare til å omfatte vanlige mennesker som ikke har noen hensikt med noe og de som ikke bryr seg da…
  Man kommer bare til og kaste pengene rett ut av vinduet.
  Alle andre kan svært lett tilegne seg kunnskap om hvordan å unngå datalagrings direktivet.

  Dette viser vell bare at norske politikere har ikke filla peiling på hva de driver med…

 2. Paypal tillater ikke uttak til banker utenfor landet der du oppretter kontoen, i motsetning til det du skriver. Så hvis du oppretter en konto og utgir deg for å være italiensk, så må du skaffe deg en italiensk bankkonto for å få gevinstene dine ut fra Paypal-kontoen. Du kan ikke bytte land på en eksisterende paypal-konto og dermed håpe på å unngå loven. Ellers er jeg enig med deg i at ordningen er sinnsyk, men jeg tror likevel den vil ha en viss virkning ved å gjøre det mer kronglete for folk flest. Profesjonelle pokerspillere har alt skaffet seg nok innsikt til å omgås alt som heter skattelovgivning og opererer utenfor systemet uansett. I Las Vegas vil man muligens unngå noen personlige tragedier ved at det er grenser for hvor mye penger man kan ta ut i kontanter og spille for hvert døgn.

 3. Du har sikkert rett i dette med utbetalingene. Men om en oppretter flere kontoer, kan en fritt sende penger mellom dem og om en vil, er det relativt enkelt å opprette konto i et annet land enn Norge.
  Dette er nå ett av poengene i det jeg skrev. Hovedpoenget er imidlertid at det er lett å omgå de nye sperrene og at det som sannsynligvis vil skje er at lærekurven for dem som er interessert i å omgå dem blir mye brattere enn den ellers ville vært.
  Det kan vel ikke være intensjonen at dette tiltaket bare skal ha effekt i noen måneder? Det jeg etterspør er logikken bak forbudet, sammenhengen mellom forståelse av nettsamfunnets logikk og politiske tiltak, og det er her jeg mener det er en glipp.

 4. Synes du har gode poenger, men jeg tror at alle former for restriksjoner har en effekt. Det er litt som å ikke ha røyk i kassa på butikken. Selv om det er enkelt å gå til automaten for å hente ut røyken, må du gjøre en liten ekstrainnsats. På lang sikt tror jeg det vil spille en rolle.

 5. Spørsmålet jeg stiller er; Er det riktig og og straffe ALLE for å ta noen få?

 6. Det er vel ofte slik at vi i et samfunn prøver å regulere oss unna problemer. Derfor har vi vinmonopol, regler om fart på veiene osv, selv om de fleste skjønner hvordan de skal oppføre seg når de lever sammen med andre mennesker og selv om de fleste greier å styre sitt forhold til flaska.
  Når det gjelder poenget til Kredittkort om at en må gjøre en liten ekstrainnsats, så gjelder dette bare den første gangen en setter opp en slik digital pengekonto. Det samme må en gjøre for å skaffe seg konto hos Norsk Tipping.
  Det jeg ser som det største problemet, er at det ikke er større kreativitet i utviklingen av nye og attraktive spill, at det ikke foregår mer forskning på spillutvikling, effekter av å spille ulike typer spill og også de samfunnsøkonomiske virkningene av å bygge ut en spillindustri i Norge. Her har vi en mulighet til å bygge ny næring. Den internasjonale spillindustrien er tross alt større enn den samlede musikkindustrien.

 7. Snakk om å umyndiggjøre voksne mennesker! Latterlig hele greiene spør du meg.

  Men hey, det må da gå an å overføre til Paypal og så overføre til utenlandske spillselskaper, vel? Ikke at jeg spiller så mye, men et hull i overformynderiet finner man jo alltids..

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.