Nettverkseffekter og increasing returns – hva skjera?

Der har sikkert hørt Abba synge The winner takes it all. Og dere har kanskje også hørt om Matheuseffekten som i prinsippet angir det samme. Og det hele har sine røtter i det som i den digitale økonomien er kalt nettverkseffekter eller positive nettverkseksternaliteter.

Denne effekten tar utgangspunkt i at antallet forbindelser mellom deltakerne i nettverk vokser mye raskere enn antall deltakere, noe som er forklart nærmere i Metcalfs lov.

Konsekvensene av nettverkseffekter og increasing returns er at noen tjenester vokser mer enn andre, og blir det en kaller naturlige monopoler. Eksempler på slike tjenester i Norge er Finn og globalt Facebook. Dette er digitale tjenester som er bygd slik at kostnaden ved å betjene en kunde til (grensekostnaden) er svært lav, i praksis tilnærmet null. Derfor kan også tjenesten skaleres opp med svært lave kostnader, selv om en må investere i ekstra kapasitet for å betjene veksten.

Utfordringen for inntrengere i slike markeder er å skape kritisk masse av tilbud og av brukere. Det er ikke spesielt vanskelig å lage et alternativ til Finn rent teknologisk. Det vanskelige er å få alle brukerne til å bytte fra Finn til den nye tjenesten, altså å skape kritisk masse av brukere.

Så hva vil skje den dagen vi mister tillit til Facebook? Vil vi flytte i flokk til alternative tjenester? Vil vi spre aktivitetene fra FB over i andre nettverk som Flickr, Instagram, etc?

Ka du trur?

Dette er temaer på dagsorden for studenter ved Markedshøyskolen som studerer Digital markedsføring og Strategi for vekst. På veien må de lese mine bøker i Nettverksøkonomi og Den digitale økonomien (supertilbud på eboken her). Så må de blogge, bruke twitter og grupper på Facebook. Være kuratorer på scoop.it og paper.li og bygge radar på Netvibes. Slik snikinnfører vi digital kompetanse i norsk næringsliv.

 

Kommentarer

  1. Link til The winner takes it all er ikke korrekt…… 🙂

    Fra Arne: Takk skal du ha Espen, nå har jeg fikset det 🙂

  2. […] artikkelen “Nettverkseffekter og increasing returns – hva skjera?”  av Arne Krokan er konsekvensene av nettverkseffekter og increasing returns at noen tjenester […]

  3. […] neste en må spørre om er hvordan en kan skape nettverkseffekter. Hvordan få brukerne til å spre artikler og annet materiale viralt, dele med hverandre gjennom […]

  4. […] https://arnek.wordpress.com/2014/01/23/nettverkseffekter-og-increasing-returns-hva-skjera/ Konsekvensene av nettverkseffekter og increasing returns er at noen tjenester vokser mer enn andre, og blir det en kaller naturlige monopoler. […]

  5. […] og delingsøkonomien handler tross alt om deling og utvikling. Uber åpner opp for nye og positive nettverkseksternaliteter, og selv om transporttjenestene har en relativt lik samfunnsmessig differensiering så kan vi […]

  6. […] Arne Krokan skriver i sin bok «Det friksjonsfrie samfunn» at i den tradisjonelle industrielle økonomien var det vanskelig å oppnå annet enn lineær effekt. Dersom du ringer to personer, som hver seg ringer to nye, og alle fortsetter slik ut i 33 ledd, når vi hele jordas befolkning. Det er dette nettverkseffekter handler om. Ved å dele, like og spre innhold skapes vekst. Med de nye digitale mulighetene vi har i dag skapes vekst enda raskere. Dersom jeg deler ett innlegg med mine 500 «venner» på facebook, som igjen deler med sine 700 «venner» – vil vi kunne spre et budskap mye, mye, mye raskere. […]

  7. […] forbindelser mellom deltakerne i nettverk vokser mye raskere enn antall deltaktere” – Arne Krokan. Jeg opplever sosiale medier som positivt, men som alt annet byr medieutviklingen på både […]

  8. […] Krokan skriver i artikkelen «Nettverkseffekter og increasing returns – hva skjera?» at konsekvensene av nettverkseffekter og increasing returns er at noen tjenester vokser mer enn […]