Nytt emne: Digital transformasjon og bærekraft

Jeg arbeider med å utvikle et nytt nettbasert studietilbud ved NTNU med fokus på koblingen mellom utfordringer knyttet til bærekraft og i hvilken grad teknologi kan bidra til å løse problemer som det har vist seg vanskelig å løse politisk. Bærekraft er da ikke bare forstått som forhold som har med miljøskapte utfordringer å gjøre, men også utfordringer som skapes på grunn av den økte digitaliseringen og plattformiseringen i samfunnet.

Tanken er å utforme 5 moduler a 1,5 stp som tilsammen utgjør 7,5 stp og et emne på masternivå som etter søknad kan innpasses i ulike programmer på NTNU. Hva tenker dere om dette? Hvis du er interessert i å få tilsendt epost om det nye emnet når det er klart kan du registrere deg her.

Faglig innhold

Vi er på full fart inn i det NHO kaller dataøkonomien, et samfunn der større verdier skapes gjennom analyse av data enn gjennom produksjon og salg av varer og tjenester. I følge prof Amy Webb er det ni plattformselskaper som dominerer utvikllingen i verden, seks amerikanske og ni kinesiske. De er alle plattformselskaper som lever av tilgang til data.

I dette emnet skal vi studere hva den økte digitaliseringen av samfunnet innebærer, hvilke konsekvenser den har for individer, organisasjoner og på samfunnsnivå. Hvilke utfordringer skaper den nye plattformøkonomien og teknologier som bygger på blokkjeder for norske aktører? Hvilke konsekvenser har kunstig intelligens og nye produksjonsteknologier som 3D-print for det norske samfunnet? Hva er det som driver utviklingen? Og hvordan kan ny teknologi bidra til en mer bærekraftig utvikling?

Temaer:

  • Nye muliggjørende teknologier som plattformer, kunstig intelligens, 3D-print, blokkjeder, energiteknologier etc.
  • Virkninger av dataøkonomi og digital økonomi på individer, organisasjoner og samfunn
  • Plattformøkonomi og flersidige markeder
  • Plattformøkonomiens konsekvenser for arbeidstakere og organisering
  • Samspill politikk, teknologiutvikling og bærekraft
  • Det digitale nettsamfunnets politiske økonomi

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomgått dette emnet skal deltakerne ha

  • en grunnleggende forståelse av hvordan samspillet mellom samfunns- og teknologiutvikling kan bidra til mer bærekraftige løsninger på ulike områder i samfunnet
  • en forståelse for hva drivkreftene i digitalisering av samfunnet er, samt hvordan disse drivkreftene virker i samspill med hverandre
  • en forståelse av hvilke konsekvenser utviklingen av muliggjørende teknologier har for utviklingen i ulike sektorer i samfunnet, spesielt med tanke på verdiskaping.
  • Innsikt i hva slags kompetanser en trenger for å kunne være en proaktiv aktør i det digitale nettsamfunnet

Nytte av emnet i arbeidsliv og samfunnsengasjement

Gjennom å arbeide med dette emnet vil deltakerne opparbeide en forståelse av hvor langt teknologiutviklingen har kommet på ulike områder, hvilke typer problemer denne utviklingen bringer med seg og hvilke muligheter for verdiskapende aktiviteter som de nye teknologiene skaper.

Deltakerne vil videre få et faglig fundament for å kunne forstå og forklare endringer som finner sted som grunnlag for å kunne utvikle planer for videre kompetanseutvikling, som grunnlag for strategisk planlegging eller lignende.

Pensum

Pensum vil bestå av artikler skrevet av anerkjente fagpersoner (eks fra «Det nye digitale Norge» og «Teknologien endrer samfunnet» utgitt av Norsk Teknisk Vitenskapsakademi), innhold som kan være aktuelt fra mine fagfellegodkjente bøker, ullike fagfellevurderte artikler og annet egnet materiale. Deler av «Nettverksøkonomi», «deling plattform tillit» og ny bok som også utgis av Cappelen Dam Akademisk vil kunne inngå i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet leveres som rent nettbaserte aktiviteter på læringsplattformen Open EdX. Læringsressursene vil bestå av korte filmer som gir oversikter og fordypninger i utvalgte deler av emnet. Videre vil de bestå av tekster som er opphavsmessig klarert for slik bruk, refleksjonsoppgaver-/diskusjonsoppgaver, quizzer og samarbeidsoppgaver i den grad teknologiplattformen legger til rette for dette. Deltakelse i nettbaserte praksisfellesskap.

Emnet vil etter individuell søknad kunne innpasses i ulike masterprogrammer ved NTNU, slik som Master i organisasjone og ledelse (MORG) https://www.ntnu.no/studier/morg

 og «Teknologiledelse og digital omstilling» https://www.ntnu.no/studier/mtdo/om

Arne Krokan

professor emeritus, tidligere Institutt for industriell økonomi og teknologelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU. Forfatter, kurator, foredragsholder. Styremedlem Norsk teknisk vitenskapsakademi.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.