Big data for bedre og raskere læring

I en tradisjonell matematikktime vil læreren typisk gå gjennom et tema på tavla, så vil elevene øve seg på dette temaet etterpå gjennom å regne oppgaver. I sin gjennomgang må læreren velge hvilket nivå hun skal legge sin forklaring på, og vanligvis velges et nivå som kanskje ligger litt for høyt for de svakeste elevene og for lavt for de flinkeste elevene. Så får heller noen av de svakeste spesialundervisning for å kompensere for manglende læring i klassesituasjonen.

Ved å bruke big data kan en slik læresituasjon endres fullstendig, noe Knewton[2] er et eksempel på. Knewton utvikler systemer som tester elevenes kompetanse på det aktuelle området. På den måten kan de vite eksakt hva hver enkelt elev behersker godt, hva de er usikre på og hva de mangler forståelse for. Deretter henter systemet digitale læringsressurser fra en database der det finnes mange alternative forklaringer og fremstillinger for hvert enkelt kompetansemål. En forklaring på et matematisk prinsipp kan være en tekst, en annen kan være en video, en tredje en animasjon, en fjerde en simulering eller kanskje et spill osv. Continue Reading

Hva har LadyGaga og Google til felles?

Hva har Google og Lady Gaga til felles? La meg begynne med Lady Gaga, som allerede i 2008 var en av de første artistene som begynte å bruke Twitter og siden er blitt blant dem med aller flest følgere.

Twitter og Facebook er tjenester artistene har liten kontroll over i det lange løp, fordi disse tjenestetilbyderne kan endre vilkårene for bruk. Derfor har LadyGaga drevet trafikken til sin egen tide, til LittleMonsters.com,[1] for da kan de bruke stordataene denne trafikken etterlot seg til å skape nye produkter. Continue Reading

Amazon forstått i norsk perspektiv

Amazon var lenge forbildet for dem som skulle starte netthandel, og virksomheten har siden starten i 1995 vært drevet av vekst, innovasjon og kontinuerlig forretningsutvikling. I boken om grunnleggeren Jeff Bezos forteller Ann Byers (2006) at Bezos valgte navnet Amazon fordi dette var verdens største elv. Han hadde lest om at oppstarten av Apple ble gjort i en garasje og ønsket å gjøre det samme selv. Kontorpultene lagde han av to dørblader og noen meter 2”*4”, fordi det hele skulle se enkelt ut. Bezos visste hva han ville og han visste en ting til: at han ville bli kopiert. Continue Reading