eksamen i digital markedsføring 2016

Mange tenker sikkert at digital markedsføring handler om salg, annonser, konvertering, AdWords, Facebook og så videre, og det gjør det selvsagt også. Men det handler også om å forstå samfunnsutvikling, hvordan ny teknologi endrer arbeidsformer, tjenester og måten vi konsumerer ulike goder på i samfunnet. Den første delen av kurset handler om disse forholdene, om hvordan teknologi og samfunnsutvikling påvirker organisasjoner, deres forretningsmodeller og muligheter for overlevelse og vekst på sikt. Det hjelper ikke å gjøre ting rett, hvis en ikke gjør de rette tingene, og det er hva dette handler om.

I dag har studentene på Høyskolen Kristiania fått eksamensoppgave i dette faget. Den teller 40 % av karakteren, er individuell og skal gi ballast for å forstå de mer praksisnære temaene senere i kurset. Disse studentene er tvangsbloggere, de skriver blogginnlegg til hver eneste forelesning jeg har og de er i gang med å bygge faglige sosiale nettverk, praksisfellesskap.

Med basis i hva jeg har sett av blogginnlegg, av kommunikative ferdigheter og analytiske egenskaper gleder jeg meg til begynnelsen av februar, da oppgavene skal leveres inn. De blir oppmuntret til å samarbeide om å finne aktuelle kilder, diskusjoner som kan inspirere etc gjennom for eksempel bruk av sosiale bokmerker som diigo. Selve tekstene de leverer inn må de selvfølgelig utforme hver for seg.

 

Oppgave 1.

Delingsøkonomien får stadig større oppmerksomhet også i det norske samfunnet. I Bergen er AirBnb største utleier og i New York er det over 20 000 Uber-biler, mot ”bare” 13500 drosjer.

Forklar hvorfor delingsøkonomien vokser så raskt med bakgrunn i begreper som omfattes av ”digital økonomi” og andre forhold du mener påvirker veksten.

Drøft hvilke momenter som taler for og mot delingsøkonomien i Norge.

 

Oppgave 2

Facebook har startet tjenesten ”instant articles”. Forklar kort hva dette er. Lag en analyse av hvordan denne tjenesten kan påvirke konkurransebildet for norske medier samt utviklingen av norske avisers forretningsmodeller.  I analysen skal du også bruke begreper fra ”den digitale økonomien”.

Kommentarer

 1. […] dette kurset bruker vi blogger aktivit, til og med den første eksamensoppgaven ble gitt på bloggen. Alle studentene må blogge, de fleste bruker Google docs og skriver sammen i […]

 2. […] // Denne oppgaven er en omskriving av Oppgave 2 ved eksamen i Digital Markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Oppgaveteksten finner du her.  […]

 3. […] dag fikk vi tilbake den individuelle hjemmeeksamen Arne Krokan publiserte 15. […]

 4. […] januar publiserte Arne Krokan første eksamen i valgfaget digital markedsføring på sin blogg. Jeg ønsker å dele min besvarelse med dere. Først vil jeg presentere dere for […]

 5. […] Oppgavene vi fikk lød som følger: […]

 6. […] januar publiserte Arne Krokan årets første eksamenen for valgfaget Digital Markedsføring (DIG2100) våren […]

 7. […] ble publisert av Arne Krokan, den 15. Januar. Oppgaven var todelt, og skulle skrives på maks 10 sider. Slik så oppgaven […]

 8. […] første eksamen i Digital Markedsføring ble utgitt av Arne Krokan, 15.januar 2016. Det var en hjemmeeksamen som var delt inn i 2 […]

 9. […] januar delte min foreleser Arne Krokan årets eksamensoppgave på sin blogg. Jeg vil i denne posten dele min eksamensbesvarelse etter oppfordring fra […]

 10. […] januar publiserte Arne Krokan den første deleksamen i valgfaget digital markedsføring på sin blogg. Etter oppfordring fra foreleser legger jeg ut min besvarelse på den individuelle […]

 11. pandora bracelet Wholesalers

  eksamen i digital markedsføring 2016 – Arne Krokan