Mobile Commons

Mobile Commons er et selskap som tilbyr en rekke nye mobile tjenester som kan integreres mot web. Interessant konsept for dem som jobber med markedsføring og salg på mobile medier. Blogged with the Flock Browser Tags: mobil, tjeneste, emarketing