Innholdsannonsering vokser

Utdrag fra kapittel 13 «Nyheter fra Gutenberg til digitale nettverk» i «Det friksjonsfrie samfunn». Her skriver jeg kort om innholdsmarkedsføring, native advertising eller content marketing som det også kalles. Noe som får stadig mer oppmerksomhet også i Norge fordi både… Continue Reading

Adaptiv læring og læringsanalyse for raskere og bedre læring.

Tenk om alle bøker, aviser og tidsskrifter du har lest kunne ”lagre” blikket ditt. Om de ”visste” hvor lang tid du brukte på hver artikkel, hver side, hvert avsnitt, hva du hoppet over og hva du leste om igjen. Og tenk deg at denne informasjonen ble lagret for alle lesere, og at den var tilgjengelig for forfatterne og forlagene. Da kunne en finne ut hva vi likte og ikke likte å lese, hva vi skjønte fort og hva vi måtte lese mange ganger før vi forsto det. Dette er hva som skjer når vi leser i digitale medier. Da skapes det en stor mengde enormt detaljerte data som kan brukes til å analysere læringsmønstre og læringsutbytte. Analyser av slike ”stordata” (big data) er i ferd med å skape et nytt fag, læringsanalyse. Continue Reading